Verlies & conflict

Rouwconflict, regie op het hart

Rouwconflict, regie op het hart

Hoewel verliezen en conflicten op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben, zijn zij onderling erg verweven. Daarover gaat het boek Rouwconflict, regie op het hart dat uit twee onderdelen is opgebouwd. In het eerste deel van dit boek wordt de verbinding tussen verliezen en conflicten nader uitgewerkt. In het tweede deel worden de werking en de effecten van verliezen en conflicten beschreven. Daarnaast is er aandacht voor het feit dat ieder mens verschillend reageert en omgaat met verliezen en conflicten.

Er is  voor deze opbouw gekozen vanuit de gedachte dat het eerste deel van het boek voor de meeste lezers nieuwe informatie bevat. Het tweede onderdeel fungeert waarschijnlijk voor sommigen meer als naslagwerk, omdat zij al bekend zijn met het thema verlies, het thema conflict of met beide thema’s.

Boek Rouwconflict  Bestel hier Rouwconflict