HART-model

Rouwconflict HART-model

Rouwconflict HART-model

In hoofdstuk 2 van Rouwconflict, regie op het hart sluiten de auteurs aan op de ervaringen van mensen die met een ernstig verlies kampen of met een serieus conflict worstelen. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over kleine en eenvoudige verliezen en conflicten, maar over de verliezen en conflicten die een kantelpunt in het leven kunnen vormen.

Mensen die kampen met een verlies of conflict voelen zich vaak sterk ontregeld. Deze ontregeling grijpt diep in. Een voorbeeld: als je een ongeluk met je auto hebt veroorzaakt en hierbij zijn geen slachtoffers gevallen, dan spookt het ongeluk nog enige tijd door je hoofd. Je vindt jezelf stom, je begrijpt niet dat je de andere auto niet zag aankomen en je voelt je gefrustreerd als gevolg van het eigen optreden. Naar alle waarschijnlijkheid is het ongeluk na korte tijd weer uit je systeem. Hoe anders is dit als je een ongeluk hebt veroorzaakt waarbij iemand om het leven is gekomen. De ontregeling kan zover gaan dat je wekenlang niet in staat bent te functioneren, levensvragen ‘Waarom die ander en niet ik?’ kunnen voorbij komen en het hele leven ziet er ineens anders uit. We worden in ons hart geraakt. De impact kan zo groot zijn dat deze ook op de andere levensgebieden doorwerkt. Doorgaans herstellen mensen ook van een diepgaande ontregeling wel weer al wordt het nooit helemaal meer als voorheen. Het betreffende ongeluk blijft namelijk een prominente plaats in het leven innemen. Het leven wordt vervolgens vaak ingedeeld in het leven ‘voor’ en het leven ‘na’ deze gebeurtenis.

Een ontregeling als hierboven besproken, komt vergaand binnen en is niet zomaar uit te bannen. Deze verstoring raakt met name aan een aantal fundamentele zaken als mensen midden in het verlies of conflict zitten. In hun praktijk merken de auteurs dat mensen als gevolg van een ernstig verlies of conflict op een aantal terreinen behoorlijk van slag zijn en wel op de gebieden van houvast, autonomie, het rechtvaardigheidsgevoel en hun toekomstperspectief dat ingrijpend is gewijzigd.

Rouwconflict: HART- en REGIEmodel

Rouwconflict: HART- en REGIEmodel

Houvast, autonomie, rechtvaardigheidsgevoel en toekomstperspectief zijn nauw met elkaar verbonden en zij beïnvloeden elkaar over en weer: ook wel de metafoor van het HART. Het HART is de samenvoeging van Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomstperspectief. Aan de hand van het concept van het HART werken de auteurs uit wat er gebeurt en waar beschadigingen kunnen optreden als gevolg van een verlies of conflict.

Boek Rouwconflict  Bestel hier Rouwconflict