Conflict

Rouwconflict_conflict

Rouwconflict: conflict

Conflicten doen zich net als verliezen in allerlei soorten en maten voor; in de familiekring, op het werkterrein, met de overheid en in het zakelijke leven. Conflicten kunnen van temperatuur verschillen: er zijn bijvoorbeeld hete en koude conflicten. Bij een heet conflict spat de emotie ervan af, bij een koud conflict voelt het ijzig.

Conflicten dragen de mogelijkheid van oplossing in zich. Hierin verschillen zij van de irreparabele verliezen. Dat wil overigens niet zeggen dat alle conflicten worden opgelost.

Conflicten kunnen een opschonend effect hebben. Als mensen elkaar de waarheid zeggen, kan dat verhelderend en zelfs versterkend werken. Een zekere mate van conflicten kan gezond zijn. (de Dreu 2002) Hier hoort wel de kanttekening bij dat het is vereist dat er iets met deze conflicten gebeurt. Conflicten die doorzieken hebben een heel negatief effect op de betrokkenen en hun omgeving. Conflicten kunnen de aanleiding vormen tot ziekte, slapeloze nachten, het einde van een goede samenwerking en tot grotere conflicten (denk aan een burenruzie die uitgroeit tot een buurtconflict). Conflicten hebben namelijk een zelfversterkend effect. (Prein, 2013)  Het aanpakken en oplossen van een conflict is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Dat blijkt wel uit het feit dat we onze conflicten veelal aan derden uitbesteden, bijvoorbeeld de arbiter, de rechter of de advocaat. Een alternatief voor de juridische mogelijkheden is mediation. Mediation gaat ervan uit dat de betrokkenen verantwoordelijk blijven voor hun conflict en een mogelijke oplossing. De mediator begeleidt hen in dit traject.

Boek Rouwconflict  Bestel hier Rouwconflict