REGIE op het HART

Rouwconflict: HART- en REGIEmodel

Rouwconflict: HART- en REGIEmodel

In hoofdstuk vier van Rouwconflict, regie op het hart reiken de auteurs praktische toepassingen aan om conflicten en verliezen in samenhang aan te pakken.

Allereerst hebben de auteurs in de eerdere hoofdstukken beschreven dat verliezen en conflicten zich vaak achter elkaar verstoppen. Een verlies kan niet goed geïntegreerd worden als de conflictelementen zijn verwaarloosd. Een conflict is slechts gedeeltelijk opgelost als de verlieselementen van het conflict niet aan bod zijn geweest. Daarnaast hebben verliezen elementen in zich die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van een conflict, terwijl conflicten kenmerken hebben die heel goed van pas kunnen komen bij de integratie van verliezen.

Bij verliezen is de meest in het oog springende emotie verdriet. Verdriet kent een terugtrekkende, naar binnen gerichte beweging. Verdriet verlamt en maakt inactief. Verdriet heeft een verzachtend en verstillend effect op de omgeving. Uit het duale procesmodel (zie par. 5.11.3) wordt duidelijk dat verliesintegratie is gebaat bij een heen en weer beweging tussen degene die het verlies lijdt en zijn omgeving. De naar buitengerichte beweging is geen kenmerk van verlies; dit hoort eerder bij conflict.

Een conflict richt zich op de ander en is beschuldigend van toon. Een conflict verscherpt. Bij een conflict hoort op de eerste plaats de emotie woede. Woede zet aan tot actie. Een conflict kan alleen dan opgelost worden als de betrokken partijen ook naar hun eigen aandeel kunnen kijken. Dit vereist een naar binnen gerichte blik. Deze naar binnen gerichte beweging past beter bij verlies dan bij conflict. Met andere woorden: elementen die van huis uit meer bij verlies horen zijn helpend bij het oplossen van een conflict en aspecten die beter passen bij conflicten zijn helpend bij de integratie van verlies. Maar hoe breng je het leggen van deze verbinding in de praktijk?

Alle aspecten van het REGIE-model krijgen een of meerdere toepassingsmogelijkheden aangereikt. Zo wordt voor het beïnvloeden van de Ratio het 4 G-model, afkomstig uit de Rationeel Emotieve Therapie, besproken. (Ellis & Baldon, 2004) Door middel van mindfulness is het mogelijk grip te krijgen op de overheersende Emoties. Het Gedrag wordt ter discussie gesteld met gedragseffectvragen en inzicht wordt bewerkstelligd door te reflecteren.

Boek Rouwconflict  Bestel hier Rouwconflict