REGIE-model

Rouwconflict REGIE-model

Rouwconflict: REGIE-model

In hoofdstuk drie van Rouwconflict, regie op het hart wordt ingegaan op de wijze waarop de beschadigde elementen van het HART hersteld kunnen worden. Wat moet er gebeuren als dergelijke beschadigingen zijn opgetreden?

Mensen zijn in het heetst van een conflict of in de diepe pijn van een verlies de regie over zichzelf (en hun omgeving) kwijt. Zij weten doorgaans niet wat te doen en wat ze willen en voelen zich heen weer geslingerd tussen hun eigen, vaak tegenstrijdige, emoties. De auteurs zijn van mening dat dit laatste ook wordt veroorzaakt door de connectie tussen verlies en conflict. Verliezen en conflicten zijn vaak in elkaar verstrengeld en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Degene die een verlies ondergaat, is zich vaak niet bewust van de conflictaspecten die meespelen, omdat deze onderliggend zijn. Degene die in een conflict zit, ervaart op de eerste plaats het conflict, maar kan ook last hebben van de verliesaspecten die het conflict in zich draagt. Daarnaast kan verlies voortvloeien uit een conflict, terwijl een conflict het gevolg kan zijn van verlies. Soms maskeert het conflict het verlies of omgekeerd.

Deze verwevenheid tussen verliezen en conflicten maakt het nog moeilijker om regie te voeren in dergelijke situaties en dan hebben we nog niet eens gesproken over de tegenstrijdige emoties die gekoppeld zijn aan verliezen en conflicten. Deze tegenstrijdige emoties kunnen derhalve beurtelings naar voren komen en dit leidt alleen maar tot meer verwarring. Met als gevolg: nog minder regie.

In situaties van conflicten en verliezen slaat de balans evident door naar gebrek aan regie en is er doorgaans grote behoefte aan (meer) regie. Er is in de ogen van de auteurs sprake van regie als mensen inzicht en evenwicht hebben betreffende hun rationele gedachten, hun emoties en hun gedragingen. Dat dit inzicht en evenwicht wellicht nooit voor de volle honderd procent worden bereikt, is iets waar de gemiddelde mens mee kan leven. Maar als het inzicht en het evenwicht zoek zijn dan wordt het leven erg zwaar.

Rouwconflict: HART- en REGIEmodel

Rouwconflict: HART- en REGIEmodel

Denken, voelen en gedrag zijn belangrijke componenten om regie te bewerkstelligen; ze staan niet los van elkaar en zijn in voortdurende wisselwerking. Evenzo geldt dat inzicht aanzet tot bepaalde handelingen en in die hoedanigheid weer gedachten en gevoelens kan activeren. Daarnaast is het een gegeven dat vanuit een situatie van evenwicht, het denken, voelen en doen andere impulsen krijgt dan vanuit een situatie van onevenwichtigheid. Met andere woorden: een situatie van onevenwichtigheid zoals een verlies of conflict is niet helpend voor de regie.

In dit hoofdstuk werken de auteurs het begrip regie verder uit aan de hand van de aspecten die we zojuist benoemd hebben. Te weten: Ratio, Emoties, Gedrag, Inzicht en Evenwicht, tezamen REGIE.

Boek Rouwconflict  Bestel hier Rouwconflict