Workshop

 

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg geven workshops over verlies, conflict en hun onderlinge connectie. In deze workshops wordt – op maat van de betreffende organisatie – de verbinding tussen kleine en grote verliezen en conflicten gelegd. Ook wordt aandacht besteed aan ‘het omgaan met conflicten en verliezen’. Dit wordt op een praktische wijze uitgewerkt en daar waar mogelijk met theorie ondersteund.

Workshops, trainingen en lezingen gebaseerd op het boek: ‘Rouwconflict’ regie op het hart

Workshops en trainingen

In overleg en samenspraak met de opdrachtgever wordt aangesloten bij de behoefte en de wensen van de betreffende doelgroep.

De workshop of training wordt vervolgens op maat ontwikkeld en vormgegeven. Het programma van de workshop/training wordt, ter instemming,  terug gekoppeld naar de opdrachtgever.

Er zijn diverse mogelijkheden: een dagdeel, twee of meer dagdelen of een training verspreid over diverse dagen.

Inhoud workshops/trainingen

 • Kennismaking en inleiding
 1. Wie zijn wij, wie zijn jullie
 2. Inventarisatie van wensen en verwachting
 3. Inleiding: de connectie tussen verlies en conflict
 • Ervaringen met conflicten als gevolg van verliezen en verliezen als gevolg van een conflict.

 • Casuïstiek vanuit de praktijk

 • De connectie  tussen verliezen en conflicten

 • De impact van verliezen en conflicten

 • Wat is het HART-model en op welke wijze verheldert dit de verstrengeling tussen verliezen en conflicten.
 • Welke elementen van het hart zijn beschadigd, Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid, Rechtvaardigheid en Toekomst.

 • Wat is de impact hiervan op het welbevinden van degene die dit ondervindt

 • Praktijkoefeningen om het model wat beter te begrijpen

 

Afhankelijk van de duur van de workshop/wensen van de doelgroep kan aandacht worden besteed aan:

 • De verschillende copingstijlen/conflictstijlen en het effect van deze copingstijlen op de omgang met verliezen en conflicten.
 • De betekenis van de sociale context ten tijde van verliezen en conflicten.

 • Wat kan de professionele dienstverlener hiermee.

 

De toepassing REGIE-model als herstelmodel. REGIE is veelal zoek tijdens een verlies of conflict en dat vraagt om interventies op het niveau van de Ratio, Emoties, Gedrag en Inzicht … opdat dit zou kunnen leiden tot een nieuw inzicht.

 • Praktijkoefeningen met het REGIE-model.
 • Interventietechnieken.
Workshop omgaan met de connecties tussen verlies en conflict

Lezingen

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg hebben beiden een ruime ervaring met het geven  van lezingen  en presentaties op congressen en studiedagen.  Zij zijn in staat om,  in nauw  overleg met de opdrachtgever  een lezing  te verzorgen die aansluit bij het thema van het congres of wel de studiedag.

Contact mij / vraag over workshop