Inhoud workshop Omgaan met de connectie tussen verlies en conflict

Verliezen en conflicten nemen een prominente plaats in het leven van alledag en hebben een grote impact op ons welzijn.  Zij worden doorgaans apart bekeken terwijl hun onderlinge samenhang duidelijk is. Bijvoorbeeld het grote conflict dat ontstaat tussen ouders en arts , als hun kind overlijdt  als gevolg van een medische fout of om een echtscheiding waarin de conflict- en verlieselementen over elkaar heen buitelen. Het conflict dat ontstaat tussen de kinderen over de afhandeling van de erfenis na het overlijden van de ouders of de jarenlange vriendschap die teloor gaat om een conflict over geld tussen twee vrienden. Onder vrijwel elk conflict gaat verlies schuil en verlies dat aan een ander kan worden toegeschreven, verandert meestal in een conflict. Verliezen en conflicten raken regelrecht in het hart. Het HART bestaat uit vier elementen: Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomst. Bij ingrijpende verliezen en serieuze conflicten kunnen een of meerdere elementen van het HART beschadigd worden.  Een kenmerk van verlies en conflict is dat er sprake is van chaos, ontreddering met als gevolg: regieverlies. Daarom is een samenhangende kijk op en aanpak van beiden belangrijk zodat de betrokken personen de regie weer kunnen herpakken. Dit vereist REGIE op het beschadigde HART. Hiervoor wordt het REGIE-model ingezet; Ratio, Emotie, Gedrag, Inzicht en Evenwicht.  Door verliezen en conflicten meer in hun totaliteit te zien is het waarschijnlijk, dat de verliesintegratie sneller tot stand kan komen en een conflict eerder wordt opgelost.

Voor meer informatie over de inhoud van Rouwconflict zie www.rouwconflict.nl

In deze training wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte casuïstiek. We werken zowel plenair als ook in groepjes van twee of vier personen.

Programma workshop Contact, vragen en aanmelden