Programma workshop Omgaan met de connectie tussen verlies en conflict

Programma

09.15 – 09.30 uur

Inloop

09.30 –  9.50

Korte kennismaking, inventarisatie van wensen naar aanleiding van de dag

09.50 – 10.20 uur

Oefening

Eigen ervaringen  en/of casuïstiek vanuit de praktijk met conflicten als gevolg van verlies en van verliezen als gevolg van een conflict.

 • De connectie tussen verlies en conflict

 • De overeenkomsten

 • De verschillen

 • De verwevenheid: het conflict in het verlies en het verlies in het conflict

10.20 – 10.40 uur

Korte inleiding

 • De impact van verliezen en conflicten

 • De verlies lawine, het intrapsychische proces dat kan optreden na een ernstig verlies

 • Verliesintegratie, de betekenisgeving na een verlies

 • Het ontstaan van een conflict en conflictversterkende elementen

 • Een conflict en wat nu?

 

10.40 –  10.55  uur

10.55  – 11.10 uur

Korte inleiding

 • Het ‘ hart’  als metafoor voor ernstige verliezen en de effecten van’ een gebroken hart’ . De vier elementen van het HART:

 • Houvast

 • Autonomie’

 • Rechtvaardigheid

 • Toekomst

 

11.10  – 11.40  uur

Oefening

 • De toepassing van het HART-model als analyse van de impact van verlies en conflict.

 • Welke elementen zijn beschadigd

 • De samenhang tussen de verschillende elementen

11.40 – 12.00 uur

Korte inleiding

 • Het effect van de wijze waarop men is gehecht en het effect op de wijze waarop wordt omgegaan met verlies en conflict.

De vier belangrijkste hechtingsstijlen

 • Veilig hechting

 • Angstig-vermijdende hechting

 • Angstig ambivalente hechting

 • Gedesorganiseerde hechting

 • De verschillende copingsstijlen/conflictsstijlen en het effect op de wijze waarop wordt omgegaan met verlies en conflict.

 • De betekenis van de sociale context ten tijden van verlies en conflict

 • Ineffectieve, effectieve, ambivalente steun

 • Intergenerationele overdracht in verlies- en conflictlasten

12.00 – 12.30 uur

Oefening

Hoe zijn we zelf gehecht ( wat herkennen we vanuit onze praktijkervaring)  en wat zijn de gevolgen hiervan in het hier en nu m.b.t. het omgaan met verlies en conflict.

12.30 -13.30 uur

Lunch pauze

13.30 – 13.50

Inleiding REGIE-model:

 • Ratio

 • Emotie

 • Gedrag

 • Inzicht

 • Evenwicht

13.50 – 14.20 uur

Oefening:

 • De toepassing van het REGIE-model

als  herstelmodel van het beschadigde HART.

 • Ratio

 • Emotie

 • Gedrag

 • Inzicht

14.20 – 15.00 uur

 

15.00 – 15.15 uur:

Pauze

 

15.15 – 16. 15  uur

Oefening:

 • De toepassing van verschillende interventies bij het herstel van de REGIE.

 • 4 G model

 • Mindfulness

 • Gedragsalternatieven

 • Reflectie

16.15 – 16.30 uur

Evaluatie en afsluiting

Contact, vragen en aanmelden